preskoči na sadržaj

Osnovna škola Blato

 > Naslovnica
Vijesti

JAVNI POZIV - POMOĆNICI U NASTAVI - školska 2018./2019.

Autor: Tonći Padovan, 26. 7. 2018.

                                           

 EPUBLIKA HRVATSKA

  DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

                           ŽUPAN

 

KLASA: 602-01/18-01/07

URBROJ: 2117/1-01-18-01

Dubrovnik, 25. srpnja 2018.

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Župan objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač

Dubrovačko-neretvanska županija u 2018./2019. školskoj godini

I.

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekta „Zajedno možemo sve! – 4“ kojemu su dodijeljena bespovratna sredstava u okviru poziva za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom UP.03.2.1.03. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Projektom će se izravno utjecati na povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija.

II.

Za postupak odabira pomoćnika u nastavi biti će zaduženo Povjerenstvo za odabir pomoćnika u nastavi koje će Zaključkom imenovati Župan Dubrovačko-neretvanske županije.

III.

Projektom je planiran odabir i zapošljavanje osoba u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija kojima je kroz projekt odobreno financiranje pomoćnika u nastavi, a prema tablici koja se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva.

S odabranim kandidatima škole će zaključit Ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci.

IV.

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje potpore učeniku s teškoćama tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima.

 

V.

Pravo prijave na ovaj Poziv imaju kandidati koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak

VI.

Prednost prilikom odabira imat će kandidati koji su prethodne nastavne godine sudjelovali u provedbi projekta „Zajedno možemo sve! -4“ kao pomoćnici u nastavi i koji dostave dokaz (potvrdu ili certifikat) o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati kojom dokazuju osposobljenost za poslove pomoćnika u nastavi.

Kandidati koji nemaju poviše navedene dokaze, a udovoljavaju ostalim uvjetima poziva i budu odabrani za poslove pomoćnika, dužni su pohađati program uvođenja u rad s učenicima s poteškoćama koji će biti organiziran krajem kolovoza 2018. u organizaciji Upravnog odjela društvene djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije kako bi stekli odgovarajuću edukaciju prije početka školske godine 2018./2019.

VII.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te važeću e-mail adresu za kontakt. Osim prijave kandidati obavezno prilažu:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome, presliku rješenja o nostrifikaciji ukoliko se radi o inozemnoj svjedodžbi ili diplomi)
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, presliku)
 4. Nazive škola u kojima su voljni obavljati posao pomoćnika u nastavi prema vlastitoj preferenciji (sukladno popisu škola koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva).
 5. Vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog Javnog poziva. Voditelj obrade je Dubrovačko-neretvanska županija.

*Potvrdu ili certifikat o osposobljenosti za pomoćnika u nastavi sukladno članku VI. Ovog Javnog poziva

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. S kandidatima koji su poslali urednu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se strukturirani intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni putem maila.

VIII.

Pisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, moraju biti poslane u roku od 7 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije, na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

s naznakom:

“Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija u 2018./2019. školskoj godini

– NE OTVARATI! –”.

Župan   

Nikola Dobroslavić

 

POMOĆNICI PO ŠKOLAMA

Naziv škole

Potrebni pomoćnici – šk.god. 2018./19., traži se

 1. OŠ Blato
 • 4 pomoćnika
 1. OŠ Cavtat
 • 3 pomoćnika
 1. OŠ Don Mihovila Pavlinovića
 • 4 pomoćnika
 1. OŠ Fra Ante Gnječa
 • 1 pomoćnik
 1. OŠ Gruda
 • 2 pomoćnika
 1. OŠ Ivo Dugandžić Mišić
 • 1 pomoćnik
 1. OŠ Janjina
 • 1 pomoćnik
 1. OŠ Kuna
 • 1 pomoćnik
 1. OŠ Opuzen
 • 2 pomoćnika
 1. OŠ Orebić
 • 4 pomoćnika
 1. OŠ Petra Kanavelića
 • 7 pomoćnika
 1. OŠ Slano
 • 1 pomoćnika
 1. OŠ Smokvica
 • 2 pomoćnika
 1. OŠ Stjepana Radića
 • 4 pomoćnika
 1. OŠ Vela Luka
 • 4 pomoćnika
 1. OŠ Vladimir Nazor
 • 3 pomoćnika
 1. OŠ Župa Dubrovačka
 • 4 pomoćnika
 1. Ekonomska i trgovačka škola
 • 3 pomoćnika
 1. Obrtnička i tehnička škola
 • 3 pomoćnika
 1. SŠ Metković
 • 4 pomoćnika
 1. SŠ Petra Šegedina
 • 2 pomoćnika
 1. SŠ Vela Luka
 • 1 pomoćnik
 1. Privatna gimnazija
 • 1 pomoćnik

UKUPNO:

62 pomoćnika

 

 
LIDRANO Blato 2018

     26. siječnja 2018. godine u Dvorani  Samostana DRUŽBE KĆERI MILOSRĐA III. sam. red. SV, FRANJE,  u          organizaciji  OŠ  Blato  održana je dramski dio  ovogodišnjeg susreta  LiDraNo  Blato  2018.

       U samostalnim i skupnim scenskim nastupima  nastupilo je  pedeset  učenika u  11 samostalnih scenskih nastupa (        monolozi, kazivanje poezije, recitacije ). 4  skupna scenska nastupa ( igrokaz, scenska  igra )  i  jednoj  radio igri.

    Do detaljnijeg  izvještaja sa  Lidrana  2018  objavljujemo  fotografije predloženih samostalnih i skupnih scnenskih nastupa na Županijski  susret  Lidrano, koji će se održati  u Kazalištu  Marina Držića u Dubrovniku  u utorak 13. veljače 2018. godine.  foto TPM  CC

 

Ivan  Žuvela 3.r.   OŠ Vela Luka                 Marija  Botica 8.r.OŠ Petra Kanavelića                                                    . 

Začarani mandolinist   OŠ  Smokvica -2.r      Duge gaće  4.r.  OŠ Petra Kanavelića 

 Marijo Tulić   SŠ  Petra Šegedina 


ČESTITKA


Momčilo Popadić 1947 - 1990

   Momčilo Popadić   70 godina

   Momčilo Popadić Pop, Pope ili Momo (Blato na Korčuli, 25. ožujka 1947. - Split, 20. studenog 1990.),    

  poznat kao autor brojnih tekstova hrvatskih evergreena (npr. "Oprosti mi, pape"), hrvatski je novinar,    književnik,   pjesnik i esejist.[1] Hedonizam njegova pisanja, Momčila Popadića svrstava u doajene splitske pisane riječi zlatnog doba 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća, kao i činjenica da je pisao jednako kao što je i živio, da mu je poezija bila što i disanje, da je živio za pisanje i od pisanja.  izvor Wikipedija o M Popadiću

.........

lastavice su napustile ovu kuću

gnijezda su vec suha i sipka i

trune se kao nepouzdan lapor

vlaga sol i sumorna tišina kaplju 

niz krov stepenice okna zidove

magla se nevoljko spušta

na ovu kuću                           

mrzovoljno se naslanja noć

na ovu kucu                           

i skupa s njom postajem samo boca 

 davnog prošeka 

što blijedi

što odlazi

što ostaje  

samo voda i talog 

i pluto 

 

Momcilo Popadic   ( 1947 - 1990)

 

Tekstovi o Momi     

Nastavni materijal  M Popadić  ( T. Padovan )

 

 


DAN ŠKOLE 2016

    OŠ  BLATO 

  od 2. lipnja 2016.

 DAN  ŠKOLE

   PROJEKTNI DAN

   IZLOŽBE

   Priredbe i športski susreti

   Program

 

 

DAN  ŠKOLE ( klikni )

  Dječja klapa  -MANINA -

   

  


Kraj nastavne godine OBAVIJEST
27. lipnja 2016.   I ponedjeljak I                                   Završna školska  svečanost
19:00   sati  Dom kulture.                        Podjela svijedodžbi  osmašima,  podjela diploma, pohvalnica  i nagrada  4 - 8 r    

05. srpnja 2016.  I  utorak I                                   Podjela  svijedodžbi   1 - 7 razreda
9:00   sati  OŠ Blato                            Podjela svijedodžbi  učenicima od  1  - 7  razreda -  

  Preuzimanje narudžbenica  za  narudžbu radnih bilježnica  posredstvom  NN  

 06 - 08. srpnja  2016.   OŠ  Blato        Zaprimanje  narudžbenica  u OŠ Blato          08 - 14:00   sati  - nastavnička knjižnica                                              

UPISI U SREDNJU

Početak ispisa prijavnica 6.7.2016.

8.7. 2016. Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici   - roditelji donose  u školu )

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili  potpisane prijavnice


Album

Popis postojećih albuma:


Naziv albuma
Kreirao
Datum


Tonći Padovan
25. 5. 2017. 12:09
Tonći Padovan
16. 9. 2016. 17:28
Tonći Padovan
8. 10. 2015. 20:45
Tonći Padovan
8. 10. 2015. 20:44
Tonći Padovan
8. 10. 2015. 20:43
Tonći Padovan
9. 2. 2015. 09:01
Tonći Padovan
21. 10. 2014. 12:25
Tonći Padovan
30. 5. 2014. 01:22Županijska smotra učeničkih zadruga Dubrovačko- neretvanske županije

Blato  14. travnja  2016. g.   Trg dr. Franje Tuđmana

11:00   do    13:00   sati

O  smotri na stranicama  OPĆINE  BLATO   www.blato.hr


Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Nedjeljka Bosnić
NATJEČAJ
ŠKOLA ZA ŽIVOT

 

 

Važne obavijesti
Najave sjednica
PREVENCIJA OVISNOSTI

Brošura za roditelje

CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET
e- Škole Pilot Projekt

 

Zatraži pomoć - prijavi

NAJAVE
Do kraja školske godine
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

Zanimljivo i zabavno

MEMORI   GLAGOLJICA

 

Rezultati LiDraNo 2016

 

 

 

ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU

kurikulum.petzanet.hr/VirtualnaUcionica

kliknite na donju sliku - poveznicu

Tražilica
NOTICA glazbeni mjesečnik

Pred nama je  prvi broj NOTICE

Kliknite na naslovnicu kako bi pročitali list i poslušali glazbene primjere.

Aktualno

Office365

Besplatna Office365 usluga i alati koji omogućuju suradnju i komunikaciju između svih sudionika u obrazovnom sustavu.

 

Svim učenicima, učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola omogućen je besplatan pristup alatima Office 365, koji ostvaruju uz korištenje svog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (kao za ocjene.skole.hr). Korisnici se sa svojim podacima prijavljuju  na adresi https://office365.skole.hr  i time dobivaju pristup svim Office 365 alatima i aplikacijama, i na računalu kod kuće, kao i u školi.
Forum
Korisni linkovi


Iz drugih izvora
CMS za škole logo
Osnovna škola Blato / 1. Ulica 25/2, HR-20271 Blato / www.os-blato.skole.hr / ured@os-blato.skole.hr
preskoči na navigaciju